Alchýmia

13. listopadu 2007 v 14:04 | Barbi |  uvod
Alchýmia:
Hoci je svet Fullmetal alchemist svetom, ktorý bol vymyslený, vychádza z reálnych skutočností a to nielen jeho reálie /vynálezy, stavby atď/ ale aj alchýmia a veci na jej pozadí. Podstata alchýmie vo svete FMA pozostáva z jedného základného pravidla a to zákona o ekvivalentnej výmene. Teda nejedná sa o vedu, v ktorej je možné všetko. Môžete zmeniť iba objekty určitého zlozenia na iné rovnakého zloženia. Celý proces prebieha v troch krokoch:
  1. krok analýza: počas tohto kroku je potrené pochopiť prírodne zákony v substancii, teda jej zloženie atď
  2. krok: Rozloženie: rozloženie predmetu na jednotlivé prvky
  3. krok: Znovu zloženie: opätovné zloženie prvkov do predmetu, ktorý sme chceli vytvoriť
Každá transmutácia pozostáva z týchto troch krokov. Existuje ale výnimka: Scar, síce využíva alchýmiu, ale zastane už pri druhom kroku, teda rozložení.
Alchýmia v našom svete nebola zameraná iba na snahu o zmenu olova na zlato. Nešlo len o výskum prírody, ale aj o filozofickú a duchovnú disciplínu. Alchýmia bola jedným z hlavných predchodcov modernej vedy a starovekej alchýmii ďakujeme za objavenie množstva látok a procesov, ktoré sú hlavnou oporou modernej chémii a metalurgii. Najstaršou a najznámejšou literatúrou z jej začiatkov je kniha Emeral Tablet. Táto kniha obsahuje najznámejšiu koncepciu alchýmie : "Všetko je jedno". Je vám to povedomé? A čo takto učenie Izumi: - All is one and one is All?
Ďalšou nevyhnutnou časťou je transmutačný kruh, ktorý je možné nakresliť na alebo pod vec, ktorú chceme zmeniť. Práve on spúšťa priebeh energie, ktorá je na transmutáciu potrebná. Kruh reprezentuje cyklickú zmenu jednej formy do druhej. Transmutačný kruh navyše obsahuje osobitnú značku alchymistu, ktorý ho vytvoril. Ed sám o sebe je transmutačný kruhom /vďaka tomu, že videl "the Truth"/ stačí mu iba spraviť znak kruhu rukami a kruh je kompletný. Nevyhnutnosť kreslenia kruhu pri každej transmutácii sa dá obísť nakreslením permanentného kruhu ako napríklad tetovanie na telo /Kimbley, Scar/ alebo jeho kresba na časti oblečenia /Roy - rukavice/. Rovnako ako je transmutačný kruh pre každého alchymistu iný, pretože doňho vkladá svoju vlastnú značku, tak aj štýl alchýmie je rôzny. Je možné, že autorka pri tvorbe vychádzala z knihy Key of Solomon. Dôkazom je podobnosť kruhov využívaných pri alchýmii a "magickými kruhmi", ktoré sa objavujú v tejto knihe.

Transmutačný kruh: prvé dva z Fullmetal Alchemist, tretí z knihy Key of Solomon


Alchymisti:
V našom svete boli Alchymisti považovaný skôr za bláznov alebo šarlatánov, pretože sa snažili o ciele, ktoré boli podľa ľudí nedosiahnuteľné: premena olova na zlato, vytvorenie elixíru na predĺženie života atď. Byť alchymistom vo Fullmetal alchemist znamenalo povolanie, ktoré bolo uznávane svojim okolím a vysoko peňažne oceňované ako napr. štátni alchymisti. Boli to alchymisti, ktorí po tom, čo zložili skúšky, vstúpili do armády. Za to získajú okrem hodnosti major, každoročný grant a status. Sú však priamo podriadení prezidentovi. Nevýhodou tejto pozície je to, že počas vojny musia ísť bojovať. Nastáva tu rozpor medzi pôvodným cieľom alchýmie, ktorým je pomáhať ľuďom a využívaním alchýmie ako zbrane hromadného ničenia. Dôkazom o tom, že sú štátni alchymisti sú hodinky s prezidentovým znakom. Je to jedna z dvoch vecí, ktoré po vstupe do armády dostanú, tou druhou je meno. Meno sa udeľuje podľa schopností a špecializácie. Napríklad Edove meno "hagane" vychádza z faktu, že sa špecializuje na zmenu vecí z ocele.
Ďalej máme alchymistov, ktorým sa nepodarilo spraviť skúšky /teda nie veľmi schopní ^__^/ alebo /a to je pravdepodobnejšie/ armádou opovrhujú. Ale aj napriek tomu, že štátni alchymisti sa nazývajú Gun no Inu /armádny pes/, je to veľmi výhodná pozícia, čo vychádza hlavne z faktu získania moci a finančných prostriedkov. Preto je veľmi zriedkavé stretnúť neštátneho alchymistu, druhým dôvodom je fakt, že armáda sa snaží do svojich služieb získať čo najviac talentovaných alchymistov. Nech sa zdá Alchýmia vo svete FMA akokoľvek bežná, je to ťažká veda a len veľmi málo ľudí ma schopnosť ju ovládať. Na jej aplikovanie je potrebný nie len talent a schopnosť pochopiť jej princíp, ale vyžaduje aj veľa rokov štúdia. /To je jedným z dôvodov, prečo je Ed nazývaný génius, keďže štátnym alchymistom sa stal vo veku 12 rokov/.


Kameň mudrcov:
Kameň mudrcov je legendárna substancia, ktorá má zmeniť bežné kovy na zlato alebo vytvoriť elixír večnej mladosti. Táto teória pravdepodobne pochádza z 8. storočia a jej autorom je alchymista Jabir ibn Hayyan. V FMA mal umožniť obísť zákon o rovnocennej výmene, rovnako ako umožniť alchýmiu bez transmutačného kruhu a s obmedzený zdrojom materiálov. Napríklad z malej kvetinky vytvoríme veľkú a teda porušíme rovnocennú výmenu. Medzi iné mená kameňa mudrcov patria aj:
  • Kameň nebies
  • Veľký elixír
  • Červená tinktúra
  • Piaty element
Podľa názvu síce ide o kameň, ale v mange ako aj anime sa objavuje aj v tekutej forme : červená kvapalina.Homunculus /Homunculi:
Prvýkrát tento termín použil alchymista Paracelus, ktorý tvrdil, že stvoril falošnú ľudskú bytosť, vysokú 12 palcov. Niektoré z receptov, ktoré sa zachovali majú medzi ingredienciami napr. vrece kostí, vlas zo zvieraťa s ktorým má byť homunculus hybrid atď. Vo Fullmetal alchemist sú homunculus bytosti stvorené alchýmiou, staré niekoľko storočí. Ich mená sú zostavené zo siedmych smrteľných hriechov a viac menej sa snažia ich aj patrične reprezentovať. Ich znakom bolo Ourobouros, ktorého významu sa budeme venovať o chvíľku.
Práve homunculi je jedným z najväčších rozdielov medzi mangou a anime vo svete FMA. V anime vznikol homunculus ako dôsledok neúspešného pokusu o transmutáciu človeka a teda ide o vedľajší produkt. Pokiaľ však chcete vytvoriť "plnohodnotného" homunculusa, musí zjesť nekompletné červené kamene, ktoré ustália jeho fyzickú formu. Homunculus na seba teda preberie formu človeka, ktorého, ktorý bol pôvodne objektom transmutácie. Nemôžu síce využívať alchýmiu /jedinou výnimkou je Wrath, keďže časť jeho tela pôvodne patrila Edovi/, ale každý z nich má svoju vlastnú jedinečnú schopnosť, ktorá niekedy býva užitočnejšia ako alchýmia a v neposlednej rade nestarnú a v podstate sú nesmrteľní. Podľa mangy ale bolo všetko inak. Homunculi nevznikli náhodou a už vôbec nie sú nejakým vedľajším produktom. Základnými prísadami na ich vytvorenie je červený kameň z "Otca" a nejaký ľudský hostiteľ, ktorý bude posadnutý zosobnením jedného zo siedmych smrteľných hriechov. Pokiaľ sa homunculus rozhodol, že je čas opustiť rodné hniezdo, otecko má jednoduché riešenie - vziať si kameň mudrcov z tela homunculusa /čo ho prirodzene zabije/ a stvoriť si nového potomka, ktorý nebude prežívať takéto pubertálne obdobie.


Brána:
Brána je miesto, kam sa dostanete po tom, čo sa neúspešne pokúsite o transmutáciu človeka. Ukáže vám všetku pravdu sveta a umožní vám uskutočniť alchýmiu bez použitia transmutačného kruhu. Ale práve ona je prvoradým zosobnením rovnocennej výmeny. Za informácie, ktoré získate zaplatíte cenu. Brána je ďalším väčším rozdielom medzi mangou a anime. Rozdiel, ktorý je jasný na prvý pohľad je dizajn. Brána v mange je jednoduchšia. Ďalšou zmenou je vnútro... manga brána obsahuje iba tajomné oko a ručičky, ktoré vás vtiahnu dovnútra. Ale pri nej sa nachádza "The truth" alebo aj "právo tohto sveta", ktoré vás vašou návštevou sprevádza. A je tu aj ďalšia dôležitá myšlienka. Keďže aj pri stretnutí s "Truth" ide o ekvivalentu výmenu, uvidíte pravdu v rovnakej hodnote akú ste zaplatili. Ed obetoval ruku a nohu, ale Al obetoval celé telo. Preto by sa dalo povedať, že je k Pravde najbližšie. Toto stretnutie si však nepamätá.
A teraz si všimnime kresbu, ktorá je na bráne. Na obrázku môžeme vidieť záber z openingu anime Neon Genesis Evangelion, ide o rovnaký obrázok ako sa nachadza na bráne - Strom života. Obsahuje Sepphirot, teda 10 atribútov, ktoré vytvoril Boh a cez ktoré sa môže objavovať vo vesmíre a v ľuďoch. Ide nielen o fyzické, ale aj metafyzické časti vesmíru. Toto učenie vychádza zo židovského mysticizmu zvaného kabbalah.


Symboly a znaky:
Homunculi sa dajú spoznať podľa tetovania, ktoré majú niekde na tele. Ide o hada, ktorý požiera svoj vlastný chvost. Tento symbol sa nazýva Ourobouros a nie je len výmyslom autorky. Ide o skutočný znak a symbolizuje: "One is the All, and by it, the All, and in it, the All, and if it does not contain the All, then it is Nothing" /"Jedno je Všetko a pritom Všetko a pokiaľ to neobsahuje Všetko, tak potom je to Nič."/ Ouroboros je grécke slovo a v preklade znamená hltač chvostu. Nekonečný had znamená, že všetko sa dá zmeniť a žiadna forma nie je konečná. /ako alchýmia, nie?/ Taktiež ide o symbol času a večnosti. V alchýmii ide o symbol ducha ortuti a symbolizuje pokračujúcu obnovu, cyklus života a smrti a harmóniu protikladov. Tento znak môžeme nájsť vo viacerých alchymistických knihách.
Znakom FMA je kríž s prepleteným hadom obohatený korunkou a párom krídel. Pôvodne som si myslela, že sa jedná o symbol alchymistickej školy Izumi, ale... Existuje viacero verzii kríža s hadom a každý symbolizuje niečo iné. Kríž s jedným hadom v starej alchýmii reprezentuje "opravu zmiznutého" alebo tvorenie elixíru z ortuti, legendárneho lieku, ktorý lieči odstránením miznúceho alebo jedovatého elementu. Znak vychádza zo starého zákona. Konkrétne z príbehu o Mojžišovi, v ktorom zmenil drevenú palicu na hada a opačne. Caduceus (kerykeion) je legendárna heraldická palica gréckeho boha Herma. Tento symbol, okrídlená tyč prepletená dvojicou hadov, je takmer univerzálny. Nájdeme ho v Mezopotámii, Egypte ale aj v Indii, kde vždy symbolizuje harmóniu a rovnováhu. Je možné, že kríž s hadom, ktorý sa nachádza vo FMA je kombináciou práve týchto dvoch krížov. Pravdu ale pozná iba autorka sama. Keď sa zamyslíme nad významom prvého kríža... oprava zmiznutého. Tento znak má Izumi vytetovaný pod kľúčnou kosťou, Ed vzadu na kabáte a Al na pravej ruke. Treba si uvedomiť, že ako Izumi, tak aj Ed a Al prišli o časť svojho tela, ktoré zmizlo. Teoreticky môže teda ich symbol označovať hriešnikov, ktorí zaplatili za to, že videli "The truth".
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 sora15 sora15 | E-mail | 16. září 2008 v 13:48 | Reagovat

máš fajn blog. takéto informácie by som potrebovala. aj mne sa páči fullmetal alchemist a inšpirovalo ma to k písaniu príbehu. prosím pošli mi na môj mail: Sesternik@centrum.sk alebo na pokec - snehuliacik1@azet.sk všetky tieto informácie aj s obrázkami . arigato

2 TimiCarko sk TimiCarko sk | E-mail | 5. června 2014 v 19:57 | Reagovat

Davas super clanky o alchimii prosim posli mi ich na moj e-mail tim787@azet.sk
aj s obrazkami a jak by si mala aj nejake recepty prosim :DDDD

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama